Ağrı Dağı
     
Ağrı dağı iki konik şeklinde sönmüş valkanik dağlardır. Yıllardır gezginlerin, bilginlerin, kişi ve kavimlerin dikkatinden kaçmayan ağrı dağı ülkemiz ve dünyada çeşitli araştırmalar, sinemaya, şiire, türkülere, hikayelere, efsanelere ve mitolojiye konu olmuştur. Ağrı dağının en belirgin medeniyet izlerinden biriside Urartu medeniyetine ev sahipliği yapmış olmasıdır.Yeryüzünden aniden gökyüzüne doğru yükselmesi insanı inanılmaz derecede etkiliyor.
     
     
İsakpaşa Sarayı
Ağrı Dağı
Doğa ve Yaşam
Tarih