İshakpaşa Sarayı
Mehmet pasaşa 1674 yılında yaptırmaya başladığı saray tam 1 asır sonra 1784 de ikinci ishakpaşa tarafından bitirilmiştir.
     
     
Yüksek bir kaya kütlesinin üzerinde vadiye ve ovaya muhteşem bir kartal yuvası gibi bakan yapıda Osmanlı, Fars ve Selçuklu mimarisi özelliklerini bir arada görmek mümkündür.
     
     
Yapı saraydan öte bir külliyedir ve bu özelliğiyle Topkapı sarayından sonra ikinci saraydır.
     

Bazı bölümleri zaman içerisinde hasar gördüğünden dolayı toplam kaş odası olduğu tespit edilememiştir. Ancak bir rivayete göre 366 oda olduğu söyleniyor.

Saray şu an Doğubeyazıt a tepeden bakmasına rağmen zamanında Doğubeyazıt ilçesi sarayın eteklerinde yerleşmiştir. Daha sonra vadiye inen halk şu anki yerleşim bölgesine taşınmıştır.

     
     
     
     
Sarayın içerisinde inşa edilmiş kanallar vasıtasıyla tüm yapıyı dolaşan su buharları zamanında ısıtma işleimi görmüş ve ilk merkezi ısıtma sistemine bir örnektir.
     
     
     
Sarayın som altından kapısı Rus işgalinden sonra ruslar tarafından sökülerek Moskova'ya götürlmüş halen Moskova'da müzede sergilenmektedir. Sarayın ihtiyaçlarını karşılamak ve güvenliğini sağlamak amacıyla saray avlusunda süvari birliklerin kalacağı yerler, mahkeme salonu, zindan, ardiye, cami gibiyapıtlar mevcuttur. Tarih içerisinde bir çok hasar gören yapının bir kısmı çelik kolonlarla güçlendirilerek restore edilmiştir. Saray yerleşim olarak hem vadiye yukarıdan hakimiyet hemde zamanında güvenlik olarak koruması daha kolay olması amacıyla yüksek bir yere inşaa edilmiştir. Ayrıca kapı girişinde bulunan kayalık kısım ise muhtemel saldırılarda kapının kütükle kırılmaması için yeterli alanı bırakmamakla birlikte gelen kişilerin belirli bir kalabalıkta olmasını sağlayarak savunma kolaylığı sağlamıştır.
 
İsakpaşa Sarayı
Ağrı Dağı
Doğa ve Yaşam
Tarih